rss
首页 > 职业技能 > 机械设计 > UG7.5基础与实践 > 返回首页

UG7.5基础与实践

UG7.5基础与实践
自学人UG7.5基础与实践教程,以具体的的UG实际案例为讲解的内容,通过具体实践的案例操作来达到学习UG的目的。通过案例来进行学习,摆脱了枯燥的基础知识学习,比较适合学习缺乏耐心的同学,既可以通过案例学习掌握具体案例的绘制,也可以再绘制过程中逐步加深基础知识的掌握。是一个不可多得的好教程。很多人喜欢去追求新版本的学习,现在UG10.0都出了,但是并不是新的就是好的,很多优秀的教程都是稍微老点的版本,而很多一线技术高手也是使用老版本。
更多
标题 习题素材 日期 观看
  UG基础与实践视频教程:第1课 习题下载 2015-01-06 5504
  UG基础与实践视频教程:第2课 习题下载 2015-01-06 1502
  UG基础与实践视频教程:第3课 习题下载 2015-01-06 751
  UG基础与实践视频教程:第4课 习题下载 2015-01-06 690
  UG基础与实践视频教程:第5课 习题下载 2015-01-06 529
  UG基础与实践视频教程:第6课 习题下载 2015-01-06 458
  UG基础与实践视频教程:第7课 习题下载 2015-01-06 438
  UG基础与实践视频教程:第8课 习题下载 2015-01-06 357
  UG基础与实践视频教程:第9课 习题下载 2015-01-06 354
  UG基础与实践视频教程:第10课 习题下载 2015-01-06 387
  UG基础与实践视频教程:第11课 习题下载 2015-01-06 312
  UG基础与实践视频教程:第12课 习题下载 2015-01-06 324
  UG基础与实践视频教程:第13课 习题下载 2015-01-06 306
  UG基础与实践视频教程:第14课 习题下载 2015-01-06 274
  UG基础与实践视频教程:第15课 习题下载 2015-01-06 315
  UG基础与实践视频教程:第16课 习题下载 2015-01-06 289
  UG基础与实践视频教程:第17课 习题下载 2015-01-06 277
  UG基础与实践视频教程:第18课 习题下载 2015-01-06 245
  UG基础与实践视频教程:第19课 习题下载 2015-01-06 229
  UG基础与实践视频教程:第20课 习题下载 2015-01-06 255
  UG基础与实践视频教程:第21课 习题下载 2015-01-06 279
  UG基础与实践视频教程:第22课 习题下载 2015-01-06 306
  UG基础与实践视频教程:第23课 习题下载 2015-01-06 235
  UG基础与实践视频教程:第24课 习题下载 2015-01-06 217
  UG基础与实践视频教程:第25课 习题下载 2015-01-06 230
  UG基础与实践视频教程:第26课 习题下载 2015-01-06 215
  UG基础与实践视频教程:第27课 习题下载 2015-01-06 216
  UG基础与实践视频教程:第28课 习题下载 2015-01-06 243
  UG基础与实践视频教程:第29课 习题下载 2015-01-06 255
  UG基础与实践视频教程:第30课 习题下载 2015-01-06 635
更多
<=如果您觉得教程好,请把它分享给您的朋友,让老师录教程更有劲!